O nás

about-us

Kvalita a odbornosť

Garanciou kvality nami poskytovaných služieb je i tím skúsených advokátov a spolupracujúcich partnerov, disponujúcich nenahraditeľnými praktickými skúsenosťami, ako i rozsiahlymi teoretickými vedomosťami a pochopením pre nevyhnutnosť osobitného prístupu k špecifickým potrebám jednotlivých klientov.

Samozrejmosťou u každého z nich je neustále prehlbovanie si dosiahnutých vedomostí, osobný rozvoj a otvorenosť novým myšlienkam a nápadom, so zameraním na hospodárne dosahovanie cieľov vytýčených klientmi.

about-us

Spoľahlivosť

Našou snahou je neustále zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb a iniciatívne upozorňovať klienta na hroziace riziká za účelom preventívneho pôsobenia vo vzťahu k možnosti vzniku potenciálnej škody.

Z uvedeného dôvodu uprednostňujeme dlhodobú spoluprácu, v rámci ktorej sa zameriavame na plné pochopenie individuálnych potrieb konkrétneho zákazníka a optimalizáciu nami navrhovaných riešení.

Neznamená to však, že nie sme schopní flexibilne a expresne plniť i ad hoc požiadavky v nadväznosti na výskyt nepredvídateľných okolností.

about-us

Elektronizácia

Samozrejmosťou je elektronická komunikácia s orgánmi verejnej správy za využitia kvalifikovaného certifikátu/zaručeného elektronického podpisu, čo prináša rýchlu a efektívnu komunikáciu šetrnú k životnému prostrediu.

Garancie

Nami navrhované riešenia garantujeme našou znalosťou práva a dlhoročnými skúsenosťami.

Členovia nášho právneho tímu sú zo zákona povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom advokácie.

Uzavretým poistením za škodu vzniknutú pri výkone advokátskej činnosti až do výšky 1.750.000,00 EUR plne zodpovedáme za škodu vzniknutú prípadným porušením povinností spojených s poskytovaním právnych služieb.

Naša advokátska kancelária je zapísaná pod číslom 2013/11-PO-D1870 v Registri hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie a v zmysle § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má evidovaného v príslušnom registri konečného užívateľa výhod.

decoration
logo-footer
© Jančo a partneri 2024

Používame na našich stránkach cookies, aby sme zefektívnili Vašu prácu s našou webovou lokalitou.

Ak pokračujete bez zmenenia nastavení súborov cookie, súhlasíte s ich použitím.

Informácie o používaných cookies nájdete tu.

OK