Základom spravodlivosti je dôvera

Fundamentum autem est iustitiae fides.

Naše služby

Našim klientom ponúkame vysoko profesionálne právne služby v širokej škále poradenstva

  • od ochrany osobnosti,
  • cez vecné práva,
  • právo duševného vlastníctva,
  • ako aj oblasť zmluvného práva.

Súčasťou poskytovanej právnej starostlivosti je vyhotovovanie a pripomienkovanie zmlúv, ktoré sú šité podľa požiadaviek klienta.

services-art-cover

O nás

about-us

Kvalita a odbornosť

Garanciou kvality nami poskytovaných služieb je i tím skúsených advokátov a spolupracujúcich partnerov, disponujúcich nenahraditeľnými praktickými skúsenosťami, ako i rozsiahlymi teoretickými vedomosťami a pochopením pre nevyhnutnosť osobitného prístupu k špecifickým potrebám jednotlivých klientov.

Samozrejmosťou u každého z nich je neustále prehlbovanie si dosiahnutých vedomostí, osobný rozvoj a otvorenosť novým myšlienkam a nápadom, so zameraním na hospodárne dosahovanie cieľov vytýčených klientmi.

about-us

Spoľahlivosť

Našou snahou je neustále zlepšovať kvalitu poskytovaných služieb a iniciatívne upozorňovať klienta na hroziace riziká za účelom preventívneho pôsobenia vo vzťahu k možnosti vzniku potenciálnej škody.

Z uvedeného dôvodu uprednostňujeme dlhodobú spoluprácu, v rámci ktorej sa zameriavame na plné pochopenie individuálnych potrieb konkrétneho zákazníka a optimalizáciu nami navrhovaných riešení.

Neznamená to však, že nie sme schopní flexibilne a expresne plniť i ad hoc požiadavky v nadväznosti na výskyt nepredvídateľných okolností.

about-us

Elektronizácia

Samozrejmosťou je elektronická komunikácia s orgánmi verejnej správy za využitia kvalifikovaného certifikátu/zaručeného elektronického podpisu, čo prináša rýchlu a efektívnu komunikáciu šetrnú k životnému prostrediu.

Garancie

Nami navrhované riešenia garantujeme našou znalosťou práva a dlhoročnými skúsenosťami.

Členovia nášho právneho tímu sú zo zákona povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s výkonom advokácie.

Uzavretým poistením za škodu vzniknutú pri výkone advokátskej činnosti až do výšky 1.750.000,00 EUR plne zodpovedáme za škodu vzniknutú prípadným porušením povinností spojených s poskytovaním právnych služieb.

Naša advokátska kancelária je zapísaná pod číslom 2013/11-PO-D1870 v Registri hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie a v zmysle § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má evidovaného v príslušnom registri konečného užívateľa výhod.

hypes

Základom spravodlivosti je dôvera, to znamená stálosť a úprimnosť v slovách i v dohodách.

Fundamentum autem est iustitiae fides, id est dictorum conventorumque constantia et veritas.

'Cicero (Off.I,7,23)

euro-juris

Člen Eurojuris

Naša advokátska kancelária je ako jediná slovenská advokátska kancelária členom prestížneho združenia advokátskych kancelárií EUROJURIS International.

EUROJURIS je vedúcou sieťou popredných nezávislých advokátskych kancelárií v Európe, s členskou základňou vo viac ako 650 rôznych destináciách a vo viac ako 50 krajinách. Nielen v Európe ale celosvetovo, EUROJURIS International reprezentuje okolo 600 advokátskych kancelárií a 6000 právnikov.

Pre členské kancelárie EUROJURIS je charakteristická vysoká kvalita štandardov týkajúcich sa zdrojov, vedomostí, jazykov, promptnosti a samozrejme diskrétnosti.

EUROJURIS garantuje, že dynamický prístup k práci a manažment činnosti jednotlivých tímov členských kancelárií je navrhnutý tak aby, ako členské kancelárie, tak ich klienti boli maximálne spokojní a aby sa ich vzájomná spolupráca neustále prehlbovala k lepšiemu.

EUROJURIS organizuje ročne približne 100 odborných akcií a školení na širokú škálu tém, ktoré sú vyhradené iba členom.

Centrála EUROJURIS bola po prvý krát v roku 2005 udelená certifikácia ISO 9001 a odvtedy si toto cenné hodnotenie drží.

Čítať ďalej

My v médiách

Dohodnite si s nami stretnutie

* Povinné
* Povinné
* Povinné
* Povinné
Contact

Kontakt

adresa:
Štúrova 13, 811 02 Bratislava
E-mail:
tel.:

Ako sa k nám dostať:

Máme dostupné voľné parkovacie státia. Príjazd cez ulicu Gajova 1.
Pre otvorenie rampy na parkovisko volajte

mapka
decoration
logo-footer
© Jančo a partneri 2024

Používame na našich stránkach cookies, aby sme zefektívnili Vašu prácu s našou webovou lokalitou.

Ak pokračujete bez zmenenia nastavení súborov cookie, súhlasíte s ich použitím.

Informácie o používaných cookies nájdete tu.

OK