Náš tím

JUDr. Ladislav Jančo, PhD., MPH

JUDr. Ladislav Jančo, PhD., MPH

advokát, konateľ

janco@advocatus.sk

Viac
Mgr. Tomáš Kurinec

Mgr. Tomáš Kurinec

spolupracujúci advokát

kurinec@advocatus.sk

Viac
Mgr. Samuel Schewczuk

Mgr. Samuel Schewczuk

advokátsky koncipient

schewczuk@advocatus.sk

Viac
Katarína Lehutová

Katarína Lehutová

office manager

asistentka@advocatus.sk

Viac
photo

JUDr. Ladislav Jančo, PhD., MPH

advokát, konateľ

SK / CZ / HU / RU / DE

janco@advocatus.sk

Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od roku 1987 pôsobí v rámci slobodného povolania – advokácie ako člen Slovenskej advokátskej komory. V období rokov 2002 - 2013 bol zapísaný i v zozname advokátov vedenom Českou advokátní komorou.

Popri uvedenom je činný i v orgánoch stavovskej samosprávy, dve volebné obdobia ako člen revíznej komisie SAK, v súčasnosti ako člen Odvolacej disciplinárnej komisie SAK. Absolvoval externú doktorantúru na Katedre medicínskeho práva – Fakulte verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Od roku 2014 do roku 2018 pôsobil na tejto univerzite ako asistent, pričom vykonával pedagogickú prácu vo vymedzenej oblasti vzdelávania, ako i vedecko-výskumnú činnosť v odbore zdravotnícke právo. Je spoluautorom monografie Právo a zdravotníctvo a členom dozornej rady Nadácie slovenskej advokátskej komory.

decoration
logo-footer
© Jančo a partneri 2024

Používame na našich stránkach cookies, aby sme zefektívnili Vašu prácu s našou webovou lokalitou.

Ak pokračujete bez zmenenia nastavení súborov cookie, súhlasíte s ich použitím.

Informácie o používaných cookies nájdete tu.

OK